Chủ đầu tư
GATEWAY THAO DIEN 3

Trực thuộc SonKim Group, công ty bất động sản SonKim Land hiện đang tập trung vào 3 mảng hoạt động chính: phát triển dự án, mua bán sáp nhập, khai thác và quản lý bất động sản. Với định hướng phát triển phân khúc bất động sản cao cấp, SonKim Land đã đầu tư và phát triển nhiều dự án tại khu vực trung tâm, với vị trí đắc địa nhất.

GATEWAY THAO DIEN 4

Tập đoàn Hamon được thành lập vào năm 1989, là một tập đoàn quản lý tài sản sở hữu tư nhân và đầu tư cổ phần tư nhân có trụ sở chính tại Hồng Kông. Tập đoàn tập trung các nguồn đầu tư của họ vào khu vực Châu Á. Hiện nay tập đoàn có 1,1 tỷ USD trong các tài sản đang được quản lý. Tập đoàn đầu tư vào các lĩnh vực phát triển và quản lý bất động sản cao cấp, sản xuất phim, các dịch vụ tài chính và truyền thông xã hội.

 

Tài trợ vốn cho người mua nhà Tài trợ vốn cho dự án
Vietcombank   OCB   VID OCB
Chủ đầu tư
GATEWAY THAO DIEN 3

Trực thuộc SonKim Group, công ty bất động sản SonKim Land hiện đang tập trung vào 3 mảng hoạt động chính: phát triển dự án, mua bán sáp nhập, khai thác và quản lý bất động sản. Với định hướng phát triển phân khúc bất động sản cao cấp, SonKim Land đã đầu tư và phát triển nhiều dự án tại khu vực trung tâm, với vị trí đắc địa nhất.

GATEWAY THAO DIEN 4

Tập đoàn Hamon được thành lập vào năm 1989, là một tập đoàn quản lý tài sản sở hữu tư nhân và đầu tư cổ phần tư nhân có trụ sở chính tại Hồng Kông. Tập đoàn tập trung các nguồn đầu tư của họ vào khu vực Châu Á. Hiện nay tập đoàn có 1,1 tỷ USD trong các tài sản đang được quản lý. Tập đoàn đầu tư vào các lĩnh vực phát triển và quản lý bất động sản cao cấp, sản xuất phim, các dịch vụ tài chính và truyền thông xã hội.

Tài trợ vốn cho người mua nhà
 

 

Tài trợ vốn cho người mua nhà
 
 
© Copyright 2015 Gateway Thao Dien - Miễn trừ trách nhiệm
 
    Pre
    Next