Bài viết 14 Chi Uỷ Trực Thuộc hay nhất

Hình ảnh Chi ủy là gì? Trách nhiệm công việc khi chi bộ không có chi ủy viên?

Chi ủy Là Gì? Trách Nhiệm Công Việc Khi Chi Bộ Không Có Chi ủy Viên?

Chi ủy là gì? Vai trò, trách nhiệm của chi bộ Đảng? Trách nhiệm thực hiện công việc trong trường hợp chi bộ không có ủy viên? Chi bộ không có chi ủy thì ai sẽ làm những công việc của chi bộ?
Xem thêm

Một Số Nội Dung Trọng Tâm Tổ Chức đại Hội Chi Bộ Trực Thuộc Trong Đảng Bộ Khối Các Cơ Quan Trung ương Nhiệm Kỳ 2022 - 2025 - Tin Tức, đọc Báo, Sự Kiện

Một số nội dung trọng tâm tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2025


Hoàn Thành đại Hội chi Bộ Trực Thuộc đảng ủy Cơ Sở Trước Ngày 30/7/2022 - Tin Trong Tỉnh - ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 06-HD/TU về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025.


Chi ủy Có Bao Nhiêu Người?

Chi ủy có bao nhiêu người? Cơ cấu tổ chức của chi ủy? Nhiệm vụ của chi ủy? Cùng chúng tôi tìm hiểu trong nội dung bài viết này.


5/5 Chi Bộ Trực Thuộc Đảng Bộ Cơ Quan Huyện ủy Hoàn Thành Đại Hội Nhiệm Kỳ 2022-2025.

Thực hiện Điều lệ Đảng; Quy định số 24 - QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 23-HD/BTCHU, ngày 04/3/2022 của Ban Tổ chức Huyện ủy về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Đảng ủy cơ quan Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi bộ trực thuộc hoàn thành việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.


Điều Lệ Đảng

Điều lệ Đảng


Tổ Chức đại Hội Chi Bộ Trực Thuộc đảng ủy Cơ Sở Phải Bảo đảm đúng Quy định, Hướng Dẫn

(HG) - Trong Chỉ thị số 20 về lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị,


Đại Hội Chi Bộ Trực Thuộc đảng ủy Cơ Sở ở TX Kỳ Anh đảm Bảo Kế Hoạch đề Ra

Đến nay, 100% chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở ở Thị ủy Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng quy trình, đúng Điều lệ Đảng, đúng quy chế bầu cử trong Đảng.


Các Chi Bộ Trực Thuộc Đảng Bộ PC Quảng Ninh Tổ Chức Thành Công Đại Hội Chi Bộ, Nhiệm Kỳ 2022 - 2025

Trong tháng 7/2022, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) và các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.


Quy định Mới Về Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Mối Quan Hệ Công Tác Của Chi Bộ Trực Thuộc đảng ủy Cơ Sở, đảng ủy Bộ Phận

​​​​​​​LCĐT - Ngày 28/6/2022, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành Quy định số 450-QÐ/TU về chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Quy định số 450).


Một Số Nội Dung Mới Trong Quy định Thi Hành Điều Lệ Đảng | Văn Bản Hướng Dẫn | Uỷ Ban Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

(Mặt trận) -Ngày 30/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định thi hành Điều lệ Đảng (Quy định số 24-QĐ/TW).


Ghi Nhận Từ đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ 2022-2025

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 trong toàn tỉnh sẽ hoàn thành vào cuối tháng 9. Đến thời điểm này, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã và đang tổ chức đại hội bảo đảm nội dung, tiến độ theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.