Bài viết 7 Chuẩn Ktkn Thủ Công Lớp 3 hay nhất

Hình ảnh Top 10 chuẩn kiến thức môn thủ công lớp 3 2022

Top 10 Chuẩn Kiến Thức Môn Thủ Công Lớp 3 2022

Chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 3 môn Thủ công. Phân phối Chuẩn kiến thức môn Thủ công lớp 3.
Xem thêm

Chuyên đề Môn Thủ Công Lớp 1,2,3 Cấp Trường Năm Học 2017 - 2018

          Thực hiện theo kế hoạch, ngày 23 tháng 3 năm 2018 Trường Tiểu học Sơn Cẩm 2 tổ chức chuyên đề môn Thủ công lớp 2 cấp trường và triển khai nội dung tập huấn ngày 20 tháng 3 năm 2018 cấp thành phố về dạy học môn thủ công lớp 1,2 và 3. Thực hiện 2 tiết dạy là đồng chí Liêu Thị Châu. Tổ trưởng khối 1,2,3. Số giáo viên tham dự là 17/21 đồng chí. Sau buổi chuyên đề đồng chí Đào Thị Bích Thúy - PHT đã chỉ đạo và thống nhất quy trình dạy môn thủ công tiết 1 và tiết 2 như sau:         1/ Trình bày bảng: Ghi đầu bài và các bước dạy đối với lớp 3, còn lớp 1 và 2 giáo viên không cần ghi.         2/ Đồ dùng: Giáo viên chuấn bị vật mẫu phải bằng hoặc lớn hơn tranh quy trình. Giáo viên chuẩn bị 2 vật mẫu lớn và mẫu nhỏ hơn cho các nhóm. Khi hướng dẫn học sunh cắt, gấp giáo viên phải dùng tờ giấy chưa có sẵn nếp gắp. Tiết 2 giáo viên phải chuẩn bị 1 bảng tiêu chí đánh giá sản phẩm. Lớp 1 giáo viên đọc tiêu chí, riêng lớp 2 và lớp 3 cho học sinh đọc. Giáo viên chuẩn bị 1 tranh quy trình treo ở góc phải của bảng.         3/ Thống nhất quy trình các bước như sau:    Tiết 1: (3 bước) + Bước 1: Quan sát mẫu                                + Bước 2: Hướng dẫn quy trình                                + Bước 3: Thực hành ( 5 - 7 phút)   Tiết 2: ( 4 bước)  + Bước 1: Nhắc lại quy trình                                + Bước 2: Học sinh thực hành                                + Bước 3: Trưng bày sản phẩm                                + Bước 4: Đánh giá sản phẩm=> Lưu ý: Nếu tên bài trong SHS và SGV không đồng nhất thì thống nhất viết tên bài theo sách chuẩn KTKN môn học.Sau đây là hình ảnh minh họa:                                                Đồng chí Liêu Thị Châu đang thực dạy tiết 1 của bài Làm con bướm ( Lớp 2)                                                                                        Tiết 2 hoạt động Trưng bày sản phẩm                                                                                         Lớp 2B đang hoạt động nhóm                                                                                         Cán bộ, giáo viên đang dự chuyên đề


Quy Trình Dạy Thủ Công Lớp 2

Chuyên đề môn Thủ công lớp 1,2,3 cấp trường năm học 2017 - 2018Đọc bài Lưu Thực hiện theo kế hoạch, ngày 23 ...


Top 9 Chuẩn Kiến Thức Kĩ Năng Môn Tự Nhiên Xã Hội Lớp 3 2022

Chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 3 môn Tự nhiên và Xã hội.