Bài viết 7 đặc điểm Adn Phage T7 hay nhất

Hình ảnh Bacteriophage

Bacteriophage

Bacteriophage thường gọi tắt là phage được Twort phát hiện ở Tụ cầu năm 1915 và sau đó d’Herelle cũng phát hiện được ở vi khuẩn lỵ.
Xem thêm

Sử Dụng 'phage Display' Chế Tạo Peptide đường Uống - Pharmavn

Phát triển thuốc gốc Peptide cho dược phẩm đường uống thông qua phương pháp cải tiến sử dụng thể hiển thị phage (phage display).


Các Enzyme Sử Dụng Trong Công Nghệ Di Truyền - VOER

Các Enzyme sử dụng trong công nghệ di truyền (giáo trình - tài liệu - học liệu từ VOER)


Tổng Quan Về Virus (P1) - Cấu Trúc Và Quá Trình Xâm Nhiễm Của Virus - Sinh Học Online

Tổng quan về virus. Định nghĩa và bản chất. Phân loại. Cấu trúc chung. Sự nhân lên. Các dạng nhiễm virus ...


Bài 2. Sao Chép ADN - PDFCOFFEE.COM

CÂU HỎI SINH HỌC PHÂN TỬ BÀI 2. SAO CHÉP ADN I. TRẮC NGHIỆM: Câu 1. Vai trò của helicase trong sao chép ADN: A. Không th...