Bài viết 7 đại Hội đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xi Của đảng hay nhất

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam

Văn Kiện Đại Hội đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XI Của Đảng Cộng Sản Việt Nam


Xem thêm

Đại Hội đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XI Đảng Cộng Sản Việt Nam | Tin Tức | Vietnamairlines

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng ta diễn ra trong một thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước đã trải qua 25 năm.


Thông Tin Tuyên Truyền - Thành Công Của Đại Hội XI Tạo Nên động Lực...

TTĐT - ​Diễn ra trong 03 ngày từ 13 - 15/10/2020 với sự tham dự của 349 đại biểu đại diện cho hơn 48.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội là kết tinh của sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ tỉnh, thể hiện ý chí, quyết tâm chính trị và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chín...


Khai Mạc Đại Hội đại Biểu Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam Lần Thứ XI | Xã Hội | Vietnam+ (VietnamPlus)

Đại hội XI hướng tới mục tiêu xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, thiết thực trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn.


Đại Hội đại Biểu Toàn Quốc Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam Lần Thứ XI, Nhiệm Kỳ 2022-2027 | Tin Tổng Hợp | Uỷ Ban Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

(Mặt trận) - Ngày 30/8, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức trọng thể tại Hà Nội với sự tham dự của 502 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 7,2 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước. Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.


Đại Hội đại Biểu Toàn Quốc Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam Lần Thứ XI Sẽ Diễn Ra Ngày 29 Và 30/8

Với chủ đề: “Xây dựng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày càng vững mạnh, phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, tích cực thực hiện chính sách an...