Bài viết 14 đường Lối đối Ngoại Là Gì hay nhất

Hình ảnh Đường lối đối ngoại của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII - Một tầm cao mới

Đường Lối đối Ngoại Của Đảng Theo Tinh Thần Nghị Quyết Đại Hội XII - Một Tầm Cao Mới

Đại hội XII của Đảng đã đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình và tạo điều thuận lợi để phát triển đất nước. Đảng ta xác định đây là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; đồng thời là sự thể hiện nhận thức, đánh giá của Đảng ta về...
Xem thêm

Đường Lối đối Ngoại Đại Hội Đảng XIII Kế Thừa, Phát Triển Và Hoàn Thiện đường Lối đối Ngoại Thời Kỳ đổi Mới ( )

(ĐCSVN) - Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới là tựa đề bài viết của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu tới bạn đọc nội dung bài viết này.


Đường Lối đối Ngoại độc Lập, Tự Chủ Và Hội Nhập Của Việt Nam

Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Trong tổng thể các thành tựu của đất nước có sự đóng góp không nhỏ của đối ngoại và hội nhập quốc tế. 


Đối Ngoại Là Gì?

Đối ngoại là gì? Đặc điểm của hoạt động đối ngoại? Quyền hạn và trách nhiệm của Chính phủ trong hoạt động đối ngoại? cùng tìm hiểu.


Việt Nam Thực Hiện đường Lối đối Ngoại độc Lập, Tự Chủ, Hoà Bình Hợp Tác Và Phát Triển

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 30/1, chia sẻ với báo chí bên lề Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia đã trao đổi với báo chí về công tác đối ngoại.


Hoạt động đối Ngoại Là Gì? Những Nội Dung Chính Của Hoạt động đối Ngoại?

Hoạt động đối ngoại là gì? Nội dung chính của hoạt động đối ngoại? Nội dung hoạt động đối ngoại của một số cơ quan nhà nước?


Nhất Quán đường Lối đối Ngoại độc Lập, Tự Chủ Vì Hòa Bình, Hữu Nghị, Hợp Tác Và Phát Triển | Tạp Chí Tuyên Giáo

(TG) - Sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện tiên quyết đối với mọi thắng lợi của công tác đối ngoại, phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trên mặt trận đối ngoại; nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; vừa hợp tác vừa đấu tranh; kiên trì về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, "dĩ bất biến ứng vạn biến"; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở luật pháp quốc tế.


Bài 4: Đường Lối đối Ngoại Tích Cực, Chủ động, Tạo Thế Và Lực Mới Cho đất Nước

QĐND - Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có những biến động không ngừng cả về chính trị lẫn kinh tế, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát huy hiệu quả tinh thần của Nghị quyết Đại hội XII về đối ngoại với tầm nhìn chiến lược, bắt nhịp cùng hơi thở của thời đại, chủ động, tích cực, từng bước vượt qua những thách thức, góp phần mang lại nhiều


Phát Huy Vai Trò, Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác đối Ngoại Nhân Dân - Một Trụ Cột Của Nền Ngoại Giao Việt Nam Toàn Diện, Hiện đại | Đối Ngoại Kiều Bào | Uỷ Ban Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

(Mặt trận) - Dưới sự lãnh đạo của Đảng, kế thừa truyền thống yêu nước, độc lập, tự chủ, hòa hiếu, nhân nghĩa của ông cha ta, vận dụng sáng tạo tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, đối ngoại Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc đấu tranh của nhân dân ta vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất đất nước trước đây, cũng như thành công của công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế ngày nay. Trong những thành tựu đó, có đóng góp hết sức quan trọng của đối ngoại nhân dân.


Quan điểm, đường Lối Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về Hội Nhập Và Hợp Tác Quốc Tế

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và phát huy truyền thống, bản sắc ngoại giao hòa hiếu, giàu tính nhân văn của dân tộc,...


Đường Lối đối Ngoại Đại Hội Đảng XIII Kế Thừa, Phát Triển Và Hoàn Thiện đường Lối đối Ngoại Thời Kỳ đổi Mới | VTV.VN

VTV.vn - VTV News trân trọng giới thiệu bài viết của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.


Tạo Sự Thống Nhất Trong Nhận Thức, Quán Triệt đường Lối đối Ngoại | Chính Trị | Vietnam+ (VietnamPlus)

Theo Trưởng ban Đối ngoại TW, cần đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, phát huy hiệu quả phối hợp giữa ngành, địa phương và ba trụ cột đối ngoại là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân.