Bài viết 12 Giải Nghĩa Thi Thiên 26 hay nhất

THÁNH KINH GIẢI LUẬN/Thi thiên 25: 5 | ASPECTS OF LIFE

THÁNH KINH GIẢI LUẬN/Thi Thiên 25: 5 | ASPECTS OF LIFE


Xem thêm

Thi Thiên 139 Nghĩa Của Câu Thơ | ĐIỂM CẦU NGUYỆN

Hôm nay chúng ta sẽ đi qua sách Thi-thiên 139, câu thơ có nghĩa là câu. Cuốn sách Thi thiên này giống như nhiều cuốn khác được viết bởi Vua David, người cai trị Israel, người đàn ông theo trái tim của chính Thiên Chúa và là vị Vua vĩ đại nhất từng được ân sủng trên trái đất. Thánh vịnh cho thấy kiến ​​thức của Thiên Chúa về con người.


Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 7/8: Đấng Bù Đắp Mất Mát

OnewayMedia kênh radio truyền thông cơ đốc


Sự Kính Sợ Đức Giê-hô-va

Một trong những chủ đề thường thấy nhất và được hiểu ít nhất trong Kinh Thánh đó là chủ đề về sự kính sợ Đức Giê-hô-va? Kính sợ Đức Giê-hô-va có nghĩa là gì? Có phải sự kính sợ Đức Giê-hô-va chỉ là sự tôn kính? Có phải đó là sự sợ hãi trong ý tưởng của Đức Chúa Trời? Kinh Thánh nói điều gì sẽ xảy ra cho những ai kính sợ Đức Chúa Trời? Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời trong bài viết sau.


Năng Quyền Của Sự Ngợi Khen Và Thờ Phượng Thiên Chúa

Sự ngợi khen, thờ phượng cho ta nguồn bình an, vui thỏa - giải phóng mọi lo buồn, sợ hãi - đắc thắng nghịch cảnh và có một đời sống vui mừng, phước hạnh.


Cuộc đời Người Sống Kính Sợ Chúa (Sáng Thế Ký 26:12-33) | TIN LÀNH VIỆT NAM JUAN KOREA - 베트남주안교회

HTTL Việt Nam Juan – Chúa nhật 19/6/2011 Sanh Linh CUỘC ĐỜI NGƯỜI SỐNG KÍNH SỢ CHÚA Sáng thế ký 26:12-33 Lời Chúa Thi-thiên 103:11 dạy rằng: “Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, Thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu.” Người biết quý…


Tuần 5/52. ĐẤNG BIẾT RÕ TÔI. (Thi Thiên 139) | KẾT NỐI VỚI THIÊN ĐÀNG

    Từ ngữ chính trong Thi Thiên 139 là ‘biết’. Chúa biết. Đối tượng Chúa biết là ‘tôi’, một cá nhân. Đây là kinh nghiệm riêng tư của một cá nhân, vua Đa-vít. Chúa biết vua rất rõ. Nếu vua Đa-vít nói với bạn: “Này! Chúa biết ta rất rõ và Ngài cũng biết…