Bài viết 2 Http://pr.quangninh.gov.vn hay nhất

Hình ảnh Điều tra, làm rõ đối tượng lừa đảo liên tỉnh bằng hình thức đánh tráo hàng qua mạng – CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH

Điều Tra, Làm Rõ đối Tượng Lừa đảo Liên Tỉnh Bằng Hình Thức đánh Tráo Hàng Qua Mạng – CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH


Xem thêm

Kỷ Luật Cảnh Cáo Phó Chủ Tịch UBND Tỉnh Quảng Ninh Phạm Văn Thành

Ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nguyên Bí thư Thị ủy Đông Triều, bị kỷ luật do liên quan đến việc đấu thầu mua sắm kit test của Công ty V