Bài viết 3 Nghe Kinh Phật Mẫu hay nhất

Hình ảnh Nghe Mỗi Ngày Địa Mẫu Chơn Kinh Phật Mẫu Hộ Trì Cứu Độ Chúng Sanh Tan Bệnh Hết Khổ May Mắn | nhạc phật kinh - Chuyên Trang Thông Tin Tổng Hợp Thevesta

Nghe Mỗi Ngày Địa Mẫu Chơn Kinh Phật Mẫu Hộ Trì Cứu Độ Chúng Sanh Tan Bệnh Hết Khổ May Mắn | Nhạc Phật Kinh - Chuyên Trang Thông Tin Tổng Hợp Thevesta


Xem thêm

Cách đọc Kinh Địa Mẫu, Địa Mẫu Chơn Kinh | Kinh Địa Mẫu Diêu Trì | Tamlinh.org

Theo phong tục dân gian để lại, ngày 8,18, 28 hàng tháng là ngày kị Mẫu, ai có phúc có duyên trì kinh Địa Mẫu là phúc lớn nhất. Bài viết này Tamlinh.org sẽ hướng dẫn các bạn cách lập đàn trì sám Mẫu Địa chơn Kinh.


Sám Hối Phật Mẫu, Khoa Học Tâm Linh

Xin lậy Mẫu Hoàng khai đạo Quả địa cầu mẹ tạo ra con Nâng niu hồn xác cho tròn Để rồi Mẫu dạy cho con thành tài. Kính lạy mẹ mỗi ngày nay chuyển Hội long hoa lựa tuyển thi tài Nữ nam học đạo hăng say Đợi chờ hoàng mẫu hoàng khai đạo lành. Kính... 1058, Khoa Học Tâm Linh