Bài viết 18 Tận Trung Với Nước Nghĩa Là Gì hay nhất

Hình ảnh Trung với nước, hiếu với dân, phẩm chất cao đẹp của người cán bộ

Trung Với Nước, Hiếu Với Dân, Phẩm Chất Cao đẹp Của Người Cán Bộ

Trung (忠) là Hiếu (孝) thuộc những khái niệm chủ yếu của văn hóa phương Đông nói chung, văn hóa Việt Nam nói riêng.
Xem thêm

“Trung Với Nước, Hiếu Với Dân” | Việt Nam

“Trung với nước, hiếu với dân” là một trong những nội dung quan trọng trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Theo Người, dù mục tiêu, nhiệm vụ trong từng thời kỳ cách mạng  khác nhau, nhưng yêu cầu về trung, hiếu luôn nhất quán. Vì vậy, trong suốt quá trình xây dựng Đảng,…


“Trung Với Đảng, Hiếu Với Dân” - Giá Trị Hình Mẫu Của Người Quân Nhân Cách Mạng Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh

(ĐCSVN)- Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân - vừa là vấn đề có tính nguyên tắc, vừa là bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Đây cũng là giá trị hình mẫu hàng đầu của người quân nhân cách mạng Việt Nam.


Bài 1: “Một đời Vì Nước, Vì Dân, Tận Trung Với Nước, Tận Hiếu Với Dân”

QĐND - Bác Hồ nói, Đảng ta là con nòi của giai cấp công nhân, là đội tiên phong và đại biểu trung thành cho lợi ích của dân tộc và nhân dân. Uy tín to lớn và ảnh hưởng xã hội rộng rãi của Đảng được đánh giá bởi niềm tin của nhân dân đối với Đảng do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện...


Tại Sao Nói “trung Với Nước, Hiếu Với Dân” Trong Tư Tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Tạo Nên Một Cuộc Cách Mạng Trong Quan Niệm Về đạo đức Và Là Cốt Lõi Của - MTrend

Tại sao nói “trung với nước, hiếu với dân” trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh tạo nên một cuộc cách mạng trong quan niệm về đạo đức và là cốt lõi của đạo đức cách mạng?


Hồ Chí Minh - Một đời Tận Trung Với Nước, Tận Hiếu Với Dân

PTO- Bác có cách dùng người, chọn người rất đúng, Bác giao việc rất chính xác và Bác quan tâm thường xuyên bằng cả tấm lòng mình cho nên cán bộ đem hết khả năng giúp nước, giúp dân. Bác biết là kháng chiến kiến quốc cần rất nhiều nhân tài cho nên phải huy động người tài giỏi ra làm việc. Người luôn có tâm, có đức, có trí là dùng.


Phẩm Chất đạo đức Là Gì? Những Phẩm Chất đạo đức Cơ Bản Của Người Việt Nam?

Phẩm chất đạo đức là gì? Phân tích những phẩm chất đạo đức cơ bản của người Việt Nam mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh.


Tỏa Sáng Tư Tưởng, đạo đức, Phong Cách Hồ Chí Minh, Khơi Dậy Và Thực Hiện Khát Vọng Phát Triển đất Nước Phồn Vinh, Hạnh Phúc

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, đã hiến dâng trọn đời vì nước, vì dân.