Bài viết 11 Thông Tư 44 Bộ Công An Năm 2018 hay nhất

Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân |

Tuyển Chọn Công Dân Vào Công An Nhân Dân


Xem thêm

Thông Tư 44/2022/TT-BTC Quy định Quản Lý Thực Hiện Chính Sách, Chế độ ưu đãi NCC Với Cách Mạng

Thông tư 44/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý


Thông Tư 21/2021/TT-BCA Bãi Bỏ Văn Bản Về Danh Mục Bí Mật Nhà Nước độ Mật

Ngày 19/02/2021,Bộ Công An đã ban hành Thông tư 21/2021/TT-BCA bãi bỏ văn bản về danh mục bí mật nhà nước độ Mật Thuộc lĩnh vực Bộ máy hành chính và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 10/04/2021


Thông Tư 44/2018/TT-BCT Quy định Về Tạm Ngừng Kinh Doanh Tạm Nhập, Tái Xuất Gỗ Tròn, Gỗ Xẻ Từ Rừng Tự Nhiên Từ Lào Và Campuchia Do Bộ Trưởng Bộ Công Thương Ban Hành

Thông tư 44/2018/TT-BCT quy định về tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành


Thông Tư 49 Bộ Công An Về Xử Lý Kỷ Luật Chương 5 Điều 13

Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh ...


Phát Triển Bền Vững Ngành điều - Binh Phuoc, Tin Tuc Binh Phuoc, Tin Mới Tỉnh Bình Phước

Báo điện tử Bình Phước, tin tức Bình Phước online, tin tức về Bình Phước. Tin tức Bình Phước và thế giới, thời sự, chính trị, kinh tế, giáo dục, an ninh bình phước, hiến pháp, pháp luật, khoa học, công nghệ, sức khoẻ, đời sống, văn hóa, thư giãn, xã hội, Tin mới, Tuổi trẻ BP, thể thao,Đồng xoài,Bù đăng,Lộc ninh,Phước long…


Thông Tư 02 Điều Lệnh Công An Nhân Dân

Ngày 14/09/2020, Công an tỉnh tổ chức khai mạc tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân năm 2020 đối ...